Pentadbiran Bahagian Samarahan

Dari Desa Terpencil ke Kota Ilmu

 

Perkhidmatan Agensi


Pejabat Residen Bahagian Samarahan menyediakan perkhidmatan seperti berikut:


PENTADBIRAN AM DAN SUMBER MANUSIA

 • Pengurusan Kemudahan Pejabat
 • Pengurusan Sumber Manusia (HRM) dan Pembangunan Sumber Manusia (HRD)
 • Mengurus kemudahan semua kakitangan di Pentadbiran Bahagian Samarahan
 • Menyelaras pentadbiran hal ehwal Masyarakat, Ketua Kaum dan Institusi masyarakat
 • Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
 • Perancangan Strategik Organisasi

     1. PENGURUSAN KEWANGAN DAN HARTA ASET

 • Pengurusan kewangan Pentadbiran Bahagian Samarahan (Anggaran Perbelanjaan Mengurus tahunan, mengagih, memantau dan mengawal peruntukan)
 • Mengurus harta aset dan inventori pejabat

      2. PERKHIDMATAN STATUTORI

 • Pengeluar Lesen Pungutan Awam
 • Pengeluar Lesen Perkahwinan Khas bukan Islam
 • Kelulusan Lesen Pindah Milik Senapang Patah Melalui Probet
 • Pengeluar Lesen Sabung Ayam
 • Pengeluaran Akuan Berkanun dan Reman
 • Pengurusan Pilihan Raya Negeri dan Parlimen

      3. INOVASI DAN KUALITI

 • Mempromosikan dan memantapkan budaya kualiti dan inovasi (MS ISO, 5S, BSC, KIK, KFA)
 • Memantau pelaksanaan inisiatif kualiti di Pejabat Residen dan Daerah di Bahagian Samarahan
 • Menyelaras penyertaan Pejabat Residen dan Daerah dalam Anugerah Kualiti dan Inovasi
 • Pembangunan dan pengurusan galeri/Learning Centre


UNIT PEMBANGUNAN

 • Merancang, memantau, mengesan dan melapor kemajuan Projek Kecil Luar Bandar
 • Merancang, memantau, mengesan dan melapor kemajuan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima tahun
 • Merancang, memantau dan menyelaras pelaksanaan projek-projek pembangunan khas seperti Projek Lonjakan Mega Kawasan Luar Bandar Agropolitan Batang Sadong
 • Menyelaras dan memantau permohonan bekalan elektrik luar bandar (BELB) dan lampu jalan
 • Menyelaras dan memantau isu-isu pembangunan di Bahagian melakui Jawatankuasa Pembangunan Bahagian dan Jawatankuasa Pemantauan Bahagian
 • Merancang, melaksana dan memantau program-program pembangunan Usahawan Bahagian (MPUB)
 • Perancangan Strategik Bahagian


UNIT SOSIAL

 • Memantau isu-isu sosial Bahagian melalui Jawatankuasa Sosial Bahagian Samarahan
 • Merancang, melaksana dan memantau acara / majlis rasmi Kerajaan
 • Penyediaan Profil Bahagian dan Pangkalan data sosial Bahagian
 • Menyelaras, menjalankan dan memantau tugas pengurusan krisis dan bencana melalui Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Bahagian
 • Menyelaras dan memantau hal dan isu keselamatan di peringkat Bahagian melalui Jawatankuasa Keselamatan Bahagian
 • Menyelaras dan menjalankan tugas kebajikan, Sukan dan Rekreasi kakitangan awam di peringkat bahagian melalui Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan (MAKSAK)
 
Undian
Pengumuman