Pentadbiran Bahagian Samarahan

Dari Desa Terpencil ke Kota Ilmu

 

SOALAN LAZIM (FAQ)


PERMIT PUNGUTAN AWAM
Soalan:  Apakah dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan bersama permohonan ?
Jawapan:  
 •  Satu Salinan borang permohonan
 • 3 keping gambar setiap orang bagi pemohon dan pemungut
 •  Satu salinan Minit Mesyuarat akhir bagi Persatuan/Jawatankuasa


Contoh ayat: - AJK mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk membuat kutipan awam dan memohon lessen bagi tujuan membina semula bangunan sekolah, dewan serbaguna dan telah melantik 5 orang iaitu ...... (Nyatakan nama dan jawatan).
 • Satu salinan penyata akaun bank
 • Satu salinan fotostat kad pengenalan bagi pemohon dan pemungut   
PENDAFTARAN PROBET
1. Soalan : Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pendaftaran probet?
   Jawapan :
 • Salinan Sijil Kematian
 • Salinan Sijil Perkahwinan (jika tiada, semua Sijil Kelahiran anak – anak harus dibekalkan
 • Salinan Kad Pengenalan / Sijil Kelahiran semua waris
 • Surat Wasiat Asal - jika berkenaan
 • Surat Persetujuan/Letter of Consent - jika perlu (borang boleh didapati di Pejabat Daerah
 • Semua harta benda yang berdaftar di atas nama Gemulah / Simati
 • Surat Sumpah (sekiranya tiada Sijil Kematian bagi yang meninggal dunia  sebelum 3.9.1963 berserta gambar batu nisan simati)
 • Surat Sumpah yang disertakan dengan Resit Daftar Lewat Kematian bagiyang meninggal dunia selepas 3.9.1963
 • Penilaian Harta Tanah jika simati meninggal sebelum 1 November 1991.
 • Estet Duti akan dikenakan jika nilai harta pada harga tertentu.                     
 Soalan: Adakah perlu semua waris hadir?
Jawapan:  Ya, untuk mendapatkan persetujuan daripada semua waris (adik - beradik).Sekiranya adik beradik atau waris terdekat tidak dapat hadir, borang persetujuan waris hendaklah diisi dan perlu mendapatkan tandatangan adik beradik atau waris serta pengesahan daripada Ketua Kampung/Ketua Kaum/Penghulu.
Soalan:   Adakah setiap probet yang diproses memerlukan pengesahan Ketua Masyarakat/Ketua Kaum?
Jawapan: Ya, bagi memastikan setiap maklumat yang dikemukakan oleh pewaris adalah benar.
Soalan     Berapa lama kelulusan Probet?
Jawapan: Sekiranya semua dokumen lengkap dan mendapat kelulusan Pegawai Daerah, kelulusan Probet adalah 10 hari waktu bekerja
2. Soalan : Adakah semua waris terdekat simati harus hadir ke pejabat semasa pendaftaran dilakukan ?
    Jawapan : Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan kesemua waris bagi pemilihan pentadbir harta simati dan direkodkan di dalam Buku Pendaftaran Probet. 
3. Soalan : Apakah yang harus dilakukan jika waris tidak dapat hadir bersama semasa pendaftaran probet dilakukan?
    Jawapan : Waris diwajibkan mengisi Borang Persetujuan / Letter of Consent dan menandatangani borang tersebut dengan disaksikan oleh Majistret / Pegawai Kerajaan / Majikan / Ketua Masyarakat / Ketua Kaum di tempat beliau berada. 
PINDAH MILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET
1. Soalan : Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Pindah Milik Senapang Patah Melalui Probet?
Jawapan :
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon
 • Salinan Sijil Lahir pemohon / akuan bersumpah jika tiada Sijil Lahir
 • Salinan Surat Kuasa Mentadbir Harta (Letter of Consent)
 • Resit Simpanan Senjata Api dari Balai Polis
 • Dua (2) keping gambar terbaru pemohon berukuran pasport
 • Salinan Lesen Senjata Api
 • Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja.
PINDAH MILIK SENAPANG PATAH SEMASA HAYAT
1. Soalan : Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon Pindah Milik Senapang Patah Semasa Hayat?
Jawapan :
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pemilik baru
 • Salinan Sijil Lahir pemilik baru / akuan bersumpah jika tiada Sijil Lahir
 • Dua (2) keping gambar terbaru pemilik baru berukuran pasport
 • Salinan Lesen Senjata Api
 • Bayaran yuran sebanyak RM2.00 sahaja
PERMOHONAN PERMIT MEMBELI PELURU
1. Soalan : Berapa lamakah tempoh sah laku permit membeli peluru?
Jawapan : Tempoh sah laku adalah 1 bulan dari tarikh membeli. 
2. Soalan : Apakah dokumen yang diperlukan?
Jawapan :
 • Buku Lesen Senapang Patah
 • Kelonsong peluru (10 biji perlu dikembalikan)
 • Bayaran RM2.00 sahaja.
PERMOHONAN PENDAFTARAN ANAK ANGKAT
1. Soalan :  Apakah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran permohonan Anak Angkat?
Jawapan :
 • Salinan Sijil Lahir Kanak - kanak
 • Salinan Kad Pengenalan Ibu/Bapa Kandung
 • Salinan Kad Pengenalan Ibu/Bapa Angkat
 • Salinan Kad Pengenalan Saksi (2 orang)
 • Salinan Surat Nikah Ibu Bapa Kandung dan Ibu Bapa Angkat
 
picture Undian
picture Pengumuman