Pentadbiran Bahagian Samarahan

Dari Desa Terpencil ke Kota Ilmu

 

Pembekuan Pemohonan Lesen Pemberi Pinjam Wang (PPW)

Posted on 18 Apr 2023
Source of News: Unit Pentadbiran, Pejabat Residen Bahagian Samarahan
Dimaklumkan bahawa semua permohonan lesen baru untuk Pemberi Pinjam Wang (PPW) adalah dibekukan sehingga diberitahu.Sekian
Unit Pentadbiran, Pejabat Residen Bahagian SamarahanUndian
Pengumuman