Pejabat Daerah Simunjan
Selamat Datang Ke Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Samarahan
Perutusan

Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pihak Pejabat kami telah berjaya membangunkan portal pentadbiran Daerah Simunjan  ini dan telah mendapat penarafan 5 bintang daripada MDEC pada tahun 2014 & 2015. Laman web ini bertujuan untuk  memberi maklumat kepada orang ramai  tentang profil serta segala aktiviti yang dijalankan. Usaha dan kejayaan membangunkan Portal Pentadbiran ini membuktikan kepekaan pihak kami  terhadap perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) semasa.  Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa ICT telah memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sesebuah negara.  Sekaligus, portal pentadbiran ini menyokong dasar kerajaan negeri ke arah Digital Ekonomi. Saya berharap agar dengan adanya laman web ini masyarakat dapat mengenali peranan dan fungsi pejabat ini dengan lebih mendalam. Portal pentadbiran kami akan dikemaskinikan dari semasa ke semasa agar ia dapat menyampaikan maklumat yang berguna dan terkini kepada masyarakat.

"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"

"AN HONOUR TO SERVE"


ABDUL KHALID BIN MANAP
PEGAWAI DAERAH SIMUNJAN