Pelan Strategik Bahagian Samarahan

PELAN STRATEGIK BAHAGIAN SAMARAHAN

2011 - 2015

Dokumen Pelan Strategik Pejabat Residen Bahagian Samarahan 2011-2015 ini diwujudkan bagi menjelaskan hala tuju dan rangka kerja bagi tempoh lima tahun. Pelan Strategik ini merupakan satukesedaran dan komitmen pihak pengurusan untuk melakukan transformasi organisasi, lonjakan persekitaran sejajar dengan perubahan persekitaran dan cabaran globalisasi.


Selaras dengan agenda transformasi sektor awam yang telah dilancarkan oleh kerajaan Malaysia pada awal tahun 2010, Pejabat Residen Bahagian Samarahan (PRBS) berhasrat menjadi peneraju yang unggul kepada lain-lain agensi di Bahagian Samarahan dalam penyampaian perkhidmatan Kerajaan Negeri.

Pelan Strategik PRBS 2011-2015.pdf