Hubungi Kami

PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN SAMARAHAN
Pejabat Residen Bahagian Samarahan
Tingkat 2, Kompleks Pentadbiran
Bahagian Samarahan
Jalan Datuk Mohd. Musa
94300 Kota Samarahan, Sarawak.

Talian Telefon:

Unit Pentadbiran 082-671205
Unit Pembangunan 082-673833
Unit Sosial 082-673834

Faksimili: 082-671289

PEJABAT DAERAH SAMARAHAN
Pejabat Daerah
Bahagian Samarahan
Jalan Datuk Mohd Musa,
94300 Kota Samarahan,
Sarawak

Talian:082-671105/671148
Fax: 082-671042

PEJABAT DAERAH ASAJAYA
Pejabat Daerah Asajaya
94600 Asajaya

Tel: 082-828200, 082-828201,

082828001, 082828002
Fax: 082-828437


PEJABAT DAERAH SIMUNJAN
Pejabat Daerah Simunjan
Jalan Gunung Ngeli
94800 Simunjan

Tel: 082 - 803649 / 803602
Faks: 082 - 803916