Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

PERKARA

SUKU TAHUN 1

JAN-MAC

%

SUKU TAHUN 2

APRIL-JUN

%

SUKU TAHUN 3

JULAI-SEPT

%

SUKU TAHUN 4

OKT-DIS

%

JUMLAH

MPP

TMPP

MPP

TMPP

MPP

TMPP

MPP

TMPP

PENDAFTARAN KES MAHKAMAH BUMIPUTERA

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PENDAFTARAN PERTUKARAN HAK MILIK SENAPANG SEMASA HAYAT

-

-

-

4

-

100%

2

-

100%

-

-

-

     6

PENDAFTARAN PROBET

29

-

100%

38

-

100%

34

-

100%

48

-

100%

    101

PINDAH MILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET

-

-

-

4

-

100%

2

-

100%

-

-

-

    6

ANAK ANGKAT

8

-

100%

12

-

100%

11

-

100%

18

-

100&

49

NAMA-NAMA PERNIAGAAN: PENDAFTARAN

772

-

100%

717

-

100%

830

-

100%

693

-

100%

  3012

NAMA-NAMA PERNIAGAAN: EKSTRAK

105

-

100%

108

-

100%

107

-

100%

107

-

100%

  320

 

Nota:

MPP   – Mengikut Piagam Pelanggan

TMPP – Tidak Mengikut Piagam Pelanggan

* Kes Mahkamah Bumiputera( Penceraian)