Visi Dan Misi

 

VISI

“PENERAJU JENTERA PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN YANG UNGGUL”

 

 

MISI

Mengukuhkan Kebolehpercayaan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Pentadbiran Pembangunan.”  

Untuk mencapai Visi tersebut, Pejabat Daerah Samarahan bertekad;

  • Memantapkan infra dan infostruktur
  • Membudayakan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dalam membangunkan Daerah Samarahan
  • Menjadi agen penggerak perubahan kearah melahirkan masyarakat yang bestari
  • Memperkasakan keupayaan modal insan
  • Meningkatkan penglibatan masyarakat

 

SLOGAN

“To Provide and To Serve”