Perkhidmatan Kami

Bertanggungjawab Menyampaikan Perkhidmatan Kerajaan Bagi Urusan ;

a. Urusan Probet

b. Urusan Anak Angkat

c. Mahkamah Majistret

d. Pertukaran Hak Milik Senapang Patah

e. Permit Membeli Peluru

f. Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan

g. Permohonan Ekstrak Perniagaan

h. Pembatalan Nama-Nama Perniagaan

i. Mahkamah Bumiputera

j. Tuntutan Sivil

k. Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat

l. Pusat Mematikan Setem Hasil

m. Akuan Surat Sumpah

n. Pengesahan Dokumen

o. Khidmat Kaunseling