Fungsi Organisasi

 

FUNGSI DAN PERANAN

Secara amnya,Pejabat Daerah Samarahan bertanggungjawab mengurus, bertindak sebagai Urusetia, bertindak sebagai agen pembangunan serta bertanggungjawab menyampaikan perkhidmatan Kerajaan dalam urusan-urusan seperti di bawah;

(a) Bertanggungjawab menguruskan perkara-perkara berikut;

· Perlantikan Ketua Masyarakat dan ketua-ketua kaum,

· Penubuhan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)

· Hal-hal mengenai masyarakat Melayu, Iban, cina dan lain-lain,

· Deposit

· Mahkamah Bumiputera

· Pengurusan Rumah Rehat Kerajaan

(b) Bertindak sebagai Urusetia kepada;

· Jawatankuasa Pembangunan Daerah Samarahan

· Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah samarahan

· Jawatankuasa Protokol Lawatan “VVIP” dan “VIP”

· Jawatankuasa Perayaan dan Majlis Rasmi Kerajaan

· Jawatankuasa Keselamatan Jalanraya Daerah Samarahan

· Jawatankuasa Keselamatan Daerah Samarahan

· Jawatankuasa Wabak Peringkat Daerah Samarahan

· Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM)

· Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Daerah (MAKSAK)

· Pengurusan Pilihanraya Kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri

· Pengurusan Banci Penduduk

(c) Bertindak Sebagai Agen Pembangunan

· Pembangunan Kecil Projek Luar Bandar

· Projek Khas ICU Jabatan Perdana Menteri

· Projek dibiayai oleh Kementerian Kewangan Malaysia

· Perlaksaan Projek di Bawah Program Pembangunan Wilayah Luar Bandar (KKLW)

· Geran tahunan perutukan Parlimen dan DUN

· Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR)

· Perlaksanaan lain-lain Projek Pembangunan