PIAGAM PELANGGAN

 

Pentadbiran Daerah Samarahan menjanjikan pelanggan-pelanggan perkhidmatan yang telus, berkesan dan cekap seperti yang termaktub dalam Piagam Pelaggan kita seperti dibawah : • Permohonan Surat Kuasa Mentadbir (LA) atau Probet Wasiat diluluskan dalam tempoh (10) hari bekerja;
 • Permohonan Pindah Hakmilik Lesen Senapang Patah (Shortgun) melalui Probet yang lengkap diterima oleh Pejabat Daerah akan di proses dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja;
 • Permohonan Permit Membeli Peluru Senapang Patah (Shortgun) akan disiapkan serta merta;
 • Tempoh urusan bagi Nama-Nama Perniaga adalah seperti berikut:

1. Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (Baru) - akan disiapkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja;

  1. Pengeluaran Ekstrak Nama-nama Perniagaan - akan disiapkan dengan serta-merta;
  2. Pindaan Butir-butir dan Pembatalan Nama-nama Perniagaan - akan disiapkan dalam satu (1) hari bekerja;

 • Permohonan Sijil Anak Angkat yang diterima akan disiapkan dalam tempoh lima ( 5 ) hari bekerja;
 • Projek-Projek Kecil Luar Bandar (MRP) siap dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan kewangan dalam tahunan semasa;
 • Pengurusan Acara diurus mengikut perancangan yang ditetapkan oleh jawatankuasa penganjur
 • Resit pembayaran akan dikeluarkan serta-merta bagi semua pungutan hasil dari orang awam.

Tempoh pemprosesan di atas tertakluk kepada borang permohonan adalah lengkap, mematuhi peraturan yang ditetapkan dan pegawai yang bertanggungjawab berada di pejabat.