Mengenai Kami

Samarahan telah diisytiharkan sebagai Bahagian yang kelapan di Negeri Sarawak pada 24 Julai 1986 dan menjadi Pusat Pentadbiran bagi tiga buah daerah iaitu Samarahan, Simunjan dan Asajaya serta dua buah Daerah Kecil iaitu Sebuyau di daerah Simunjan dan Sadong Jaya di Daerah Asajaya. Keluasan keseluruhannya kira-kira 2,927.56 kilometer persegi. Dulu Kota Samarahan hanya merupakan sebuah perkampungan terpencil, kini menjadi sebuah bandar Ilmiah yang pesat membangun dengan pelbagai kemudahan.