Visi & Misi


Cetak Visi & Misi

VISI

ORGANISASI BERPRESTASI TINGGI DALAM MENINGKATKAN

KUALITI HIDUP RAKYAT DI BAHAGIAN SAMARAHAN


MISI

UNTUK MEMASTIKAN PERANCANGAN YANG TERATUR

DAN MAMPAN DI BAHAGIAN SAMARAHAN SEBAGAI PUSAT KOMERSIL

DAN KECEMERLANGAN ILMUNILAI BERSAMA

  • Integriti

  • Baik hati dan prihatin
  • Professionalisme
  • Sikap kesegeraan dan Semangat sepunya
  • Semangat berpasukan
  • Berorientasikan hasil


SLOGAN

MERAKANKAN MASYARAKAT