Senarai Agensi BahagianSenarai Agensi Bahagian

 

Bil. Nama Jabatan & Agensi No. Telefon
1. Pejabat Residen Bahagian Samarahan 082-671205
2. Pejabat Daerah Samarahan 082-671105
3. Pejabat Daerah Serian 082-874033
4. Pejabat Daerah Simunjan 082-803649
5. Pejabat Daerah Asajaya 082-828200
6. Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan 082-672800
7. Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Samarahan 082-662135
10. IADA Kota Samarahan 082-671201
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Samarahan 082-662101
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Simunjan 082-803779
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Serian 082-874201
14. Jabatan Pertanian Bahagian Samarahan 082-671121
15. Jabatan Kebajikan Bahagian Samarahan 082-671191
16. Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Samarahan 082-671213
17. Jabatan Kesihatan Bahagian Samarahan 082-673626
18. Jabatan Pergigian Kota Samarahan 082-671602
19. Jabatan Penerangan Daerah Samarahan 082-671129
20. Jabatan Pelajaran Daerah Samarahan/Asajaya 082-629597
21. Jabatan Pelajaran Daerah Serian 082-874104
22. Jabatan Pelajaran Daerah Simunjan 082-803660
23. Majlis Daerah Samarahan 082-671023
24. Perpustakaan Daerah Samarahan 082-661151
25. Majlis Daerah Serian 082-874246
26. Majlis Daerah Simunjan 082-803610
27. Jabatan Perbendaharaan Bahagian Samarahan 082-671161
28. Jabatan Agama Islam Bahagian Samarahan 082-661706
29. KEMAS Daerah Samarahan 082-671303
30. KEMAS Daerah Asajaya 082-671303
31. KEMAS Daerah Serian 082-874784
32. KEMAS Daerah Simunjan 082-803116
33. Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Samarahan 082-671186
34. Pejabat Pembangunan Sosial & Urbanisasi Bahagian Samarahan 082-671037
35. FELCRA Bhd. Samarahan 082-661793
36. Mahkamah Rendah Syariah Sarawak, Samarahan 082-671673
37. Dewan Suarah, Kota Samarahan 082-671160
38. Balai Bomba dan Penyelamat, Kota Samarahan 082673881
39. Balai Bomba dan Penyelamat, Siburan
082-864546
40. Balai Bomba dan Penyelamat, Serian
082-874190
41. Balai Bomba dan Penyelamat, Simunjan
082-803680
42. Pejabat Pendaftaran Negara, Kota Samarahan 082-671217
43. RELA Daerah Samarahan 082-671070
44. RELA Daerah Serian 082-876946
45. RELA Daerah Simunjan 082-803293
46. RELA Daerah Asajaya
082-828350
47. SESCO Kota Samarahan 082-671173
48. SESCO Serian
082-874698
49. Jabatan Tenaga Kerja Bahagian Samarahan 082-616073
50. Jabatan Tenaga Kerja Daerah Serian
082-874840
51. RISDA Bahagian Samarahan 082-662694
52. FAMA Bahagian Samarahan 082-673798
53. Imigresen Bahagian Samarahan 082-661505
54. PUSAKA Kota Samarahan 082-672455
55. Pejabat Daerah Kecil Sadong Jaya 082-821310
56. Pejabat Daerah Kecil, Sebuyau 083-467122
57. Pejabat Daerah Kecil, Tebedu 082-797204
58. Kompleks Sukan, Kota Samarahan 082-671786
59. Tabung Baitulmal, Kota Samarahan 082-662003
60. SALCRA Samarahan 082-616177
61. Jabatan Pengangkutan Jalan, Cawangan Samarahan, Serian 082-874994
62. Jabatan Perpaduan Bahagian Samarahan 082-456284