Pejabat Residen Bahagian Samarahan
 

 
Pejabat Residen Bahagian Samarahan

NamaHubungi
Haji Brahim bin Lumpu
Residen
Haji Brahim bin Lumpu
082-671180
082-671289
Richard anak Michael Abunawas
Timbalan Residen / CIO
Richard anak Michael Abunawas
082-673833
082-671289
Haji Husini bin Bakir
Pegawai Tadbir Khas IRSDA
Haji Husini bin Bakir
082-673833
082-671289

Seksyen Pentadbiran, Sumber Manusia dan Kewangan

NamaHubungi
Alex Liau
Ketua Unit Pentadbiran, Sumber Manusia dan Kewangan
Alex Liau
082-671205
082-671289
Jerina binti Gapor
Pegawai Tadbir
Jerina binti Gapor
082-671205
082-671289
Mohd Hasbullah Bin Putra
Pegawai Tadbir
Mohd Hasbullah Bin Putra
082-671205
082-671289
Henie Said
Penolong Pegawai Tadbir / ACIO
Henie Said
082-671205
082-671289
Slemah binti Padil
Setiausaha Pejabat
Slemah binti Padil
082-671180
082-671289
Frieda Sylvester
Penolong Akauntan
Frieda Sylvester
082-671205
082-671289
Munirah Hanim binti Median
Penolong Akauntan
Munirah Hanim binti Median
082-671205
082-671289
Nancy anak Lukong
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Nancy anak Lukong
082-671205
082-671289
Nur Emilia Tresa binti Semuel
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Nur Emilia Tresa binti Semuel
082-671205
082-671289
Nursuhaida binti Basri
Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
Nursuhaida binti Basri
082-671205
082-671289
Teruna bin Jeman
Pembantu Operasi
Teruna bin Jeman
082-671205
082-671289
Wan Zainal bin Wan Bujang
Pembantu Operasi
Wan Zainal bin Wan Bujang
082-671205
082-671289
Mohd. Aziz bin Jamel
Pembantu Operasi
Mohd. Aziz bin Jamel
082-671205
082-671289
Osman bin Mustapha
Pemandu Kenderaan
Osman bin Mustapha
082-671205
082-671289
Mohamad Syapiee bin Usop
Pemandu Kenderaan
Mohamad Syapiee bin Usop
082-671205
082-671289
Rahmat bin Ahmad
Pemandu Kenderaan
Rahmat bin Ahmad
082-671205
082-671289
Fatimah binti Sapiee
Pembantu Awam
Fatimah binti Sapiee
082-671205
082-671289
Sahlilman bin Bahion
Pembantu Awam
Sahlilman bin Bahion
082-671205
082-671289
Saruji bin Mangang
Pembantu Awam
Saruji bin Mangang
082-671205
082-671289
Wahi bin Gani
Pengawal Keselamatan
Wahi bin Gani
082-671205
082-671289
Ahmad Adziemy bin Bohan
Pengawal Keselamatan
Ahmad Adziemy bin Bohan
082-671205
082-671289

Unit Pembangunan

NamaHubungi
Linda Ding Uvang
Pegawai Tadbir
Linda Ding Uvang
082-673833
082-671289
Grace Rudey Singa
Pegawai Tadbir
Grace Rudey Singa
082-673833
082-671289
Juhairi bin Bujang
Penolong Pegawai Tadbir
Juhairi bin Bujang
082-673833
082-671289
Branda Mau anak David
Penolong Jurutera
Branda Mau anak David
082-673833
082-671289
Nur Asyikin binti Ismadi
Pelukis Pelan
Nur Asyikin binti Ismadi
082-673833
082-671289
Monawarah binti Samsudin
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Monawarah binti Samsudin
082-673833
082-671289

Unit Transformasi Sosial

NamaHubungi
Haji Anuar bin Daán
Ketua Unit Transformasi Sosial
Haji Anuar bin Daán
082-673834
082-671289
Aszailila binti As-Obeng
Pegawai Tadbir
Aszailila binti As-Obeng
082-673834
082-671289
Louis Andria anak Barieng
Pegawai Tadbir
Louis Andria anak Barieng
082-673834
082-671289
Justina anak Irak
Penolong Pegawai Tadbir
Justina anak Irak
082-673834
082-671289
Norsita binti Brahim
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19 (KUP)
Norsita binti Brahim
082-673834
082-671289
Cythinna anak Kawie
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
082-673834
082-671289