Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
Kemaskini Pada: 19 Dis 2018
Versi 8.1.2
 
Profil Daerah

KELUASAN/ POPULASI DAERAH ASAJAYA

Keluasan (daerah dalam pentadbiran)

Bil

Nama Daerah Kecil

Keluasan (Km2)

1

Asajaya

389.52

2

Sadong Jaya

332.48

Jumlah

722.00 km2

 

Bilangan Penduduk Berdasarkan Suku Kaum di Daerah Asajaya Bagi tahun 2010

Bil

Kumpulan Etnik

Tahun 2009

Peratus

1

Melayu

27000

82.57

2

Iban

2600

7.95

3

Cina

2600

7.95

4

Bidayuh

200

0.61

5

Melanau

100

0.31

6

Lain-lain (Bumiputera)

100

0.31

7

Lain-lain (Bukan Bumiputera)

-

-

8

Bukan Warganegara

100

0.31

JUMLAH

32800

100

*Sumber:Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak, Tahun 2008

 

Bilangan penduduk di Asajaya berdasarkan kumpulan jantina, pada tahun 2009

Jumlah Penduduk

%

Tahun 2010

Lelaki

16900

52

Perempuan

15900

48

Jumlah

32800

100

* Sumber: Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak, Tahun 2008

Bilangan Penduduk Asajaya Berdasarkan Strata

 

 

Kawasan Kediaman

Jumlah Penduduk

2004

%

2010

%

i.

Bandar

-

-

-

-

ii.

Luar Bandar

31,436

100

32700

100

 Kepadatan Populasi

Bil

Daerah

Kepadatan Penduduk (Orang per 1KM²)

1990

2004

2010

1

Asajaya

-

44 orang

56 orang

 

 

POPULASI / SENARAI KM/KK DI DAERAH ASAJAYA

BIL

NAMA KAMPUNG

BIL. PINTU

BIL. PENDUDUK

NAMA KETUA KAUM

ASAJAYA

1

Lubok Kura

15

92

KK Sabahan Bin Alis

2

Sungai Tanju

35

130

KK George Ak Jubang

3

Beliong

84

387

KK Sani bin Basah

4

Beliong Sangkap

87

264

 

5

Lubok Baie

10

30

KK Morsalin bin Tahir

6

Tanjung Apong

107

588

KK Morsalin bin Tahir

7

Sri Tajo

68

514

KK Wan Halet bin Habib Mohamad

8

Teluk Sabang

14

84

Peng. Tamel bin Mohamad

9

Tambirat

463

2978

Peng. Tamel bin Mohamad

10

Sambir

288

1722

KK Masharif bin Kadir

11

Sungai Ketup, Sebandi Kawasan Cina

91

338

Kptn. Chai Kho Phat

12

Sebandi Ulu

192

918

KK Jama bt Baylai

13

Sebandi Matang

146

1100

KK Hassan bin Sanusi

14

Moyan Ledang

82

410

KK Kelunie Ak Abang

15

Moyan Ulu

46

278

KK Saili bin Drus

16

Moyan Laut

370

2456

Peng. Rosli bin Ahim

17

Moyan/Serpan Kawasan Cina

107

234

Kptn. Jong Tze Ted

18

Rebak

155

998

Peng. Malihi bin Embom

19

Serpan Ulu

45

276

KK Sahari bin Abon

20

Serpan Laut

236

1375

Peng. Lay bin Adon

21

Pekan Asajaya

77

436

 

22

Asajaya Ulu

242

1219

 

23

Asajaya Tengah

98

591

KK Golong bin Tahir

24

Asajaya Laut

185

949

Peng. Madon bin Dillah

25

Sampun Gerunggang

96

439

KK Guster Ak Lamat

26

Sampun Kelili

82

342

KK James Ak Buntre

27

Sampun Jugu

24

121

KK Lian Ak Jampang

28

Sampun Baru

27

98

KK Mayong Ak Jabang

29

Sampun Tebun

90

460

KK John Gawit

SADONG JAYA

30

Semera Lot

190

1100

KK Pawzi b. Sakup

31

Semera Masjid

249

1355

KK Baat b. Kaderi

32

Semera Hilir

 

 

KK Pauzi b Sakup

33

Ulu Semera

57

366

KK Abdul Razak b. Busrah

34

Semera cina

86

125

Kptn choong King

35

Jemukan

350

1783

KK Jana b. Sapiee

36

Jemukan Ulu

85

320

Peng. Ahmerie b. Udin

37

Pelandok Laut

103

661

-

38

Pelandok Ulu

31

137

Peng. Bolhassan b. Hj Adeng

39

Iboi

100

522

KK Jaraee b. Drahman

40

Iboi Ulu

56

274

KK Kudus

41

Jaie

221

1239

KK Deo bin Kahar

42

Pekan Sadong Jaya

26

135

-

43

Ulu Sadong Jaya

86

304

KK Kemis bin Hj Ali

44

Sadong Jaya

224

1402

KK Sawal bin Kecut

45

Sungai BIlis

55

257

KK Mohamad b. Napiri

46

Sungai Putin

51

277

KK Sakuan bin Omar

47

Rangkang

54

256

KK Sharkawi bin Rajali

48

Tanjung Kelaso

70

407

KK Sharkawi bin Rajali

49

Rangawan

111

580

KK Mobun b. Bujang

50

Terasi

62

235

-

51

Terasi Iban

56

101

KK Kalong Ak Samat

 

52

Sungai Bundong

14

40

KK Gundol Ak Bunsing

53

Senangeh

51

257

Peng. Pawi Ak Sidi

54

Sungai Buloh

98

400

KK Sili Ak Bunsi

POPULASI PENDUDUK DI DAERAH ASAJAYA

BIL

NAMA KAMPUNG

BIL. PINTU

BIL. PENDUDUK

NAMA KETUA KAUM

ASAJAYA

1

Lubok Kura

15

92

KK Sabahan Bin Alis

2

Sungai Tanju

35

130

KK George Ak Jubang

3

Beliong

84

387

KK Sani bin Basah

4

Beliong Sangkap

87

264

 

5

Lubok Baie

10

30

KK Morsalin bin Tahir

6

Tanjung Apong

107

588

KK Morsalin bin Tahir

7

Sri Tajo

68

514

KK Wan Halet bin Habib Mohamad

8

Teluk Sabang

14

84

Peng. Tamel bin Mohamad

9

Tambirat

463

2978

Peng. Tamel bin Mohamad

10

Sambir

288

1722

KK Masharif bin Kadir

11

Sungai Ketup, Sebandi Kawasan Cina

91

338

Kptn. Chai Kho Phat

12

Sebandi Ulu

192

918

KK Jama bt Baylai

13

Sebandi Matang

146

1100

KK Hassan bin Sanusi

14

Moyan Ledang

82

410

KK Kelunie Ak Abang

15

Moyan Ulu

46

278

KK Saili bin Drus

16

Moyan Laut

370

2456

Peng. Rosli bin Ahim

17

Moyan/Serpan Kawasan Cina

107

234

Kptn. Jong Tze Ted

18

Rebak

155

998

Peng. Malihi bin Embom

19

Serpan Ulu

45

276

KK Sahari bin Abon

20

Serpan Laut

236

1375

Peng. Lay bin Adon

21

Pekan Asajaya

77

436

 

22

Asajaya Ulu

242

1219

 

23

Asajaya Tengah

98

591

KK Golong bin Tahir

24

Asajaya Laut

185

949

Peng. Madon bin Dillah

25

Sampun Gerunggang

96

439

KK Guster Ak Lamat

26

Sampun Kelili

82

342

KK James Ak Buntre

27

Sampun Jugu

24

121

KK Lian Ak Jampang

28

Sampun Baru

27

98

KK Mayong Ak Jabang

29

Sampun Tebun

90

460

KK John Gawit

SADONG JAYA

30

Semera Lot

190

1100

KK Pawzi b. Sakup

31

Semera Masjid

249

1355

KK Baat b. Kaderi

32

Semera Hilir

 

 

KK Pauzi b Sakup

33

Ulu Semera

57

366

KK Abdul Razak b. Busrah

34

Semera cina

86

125

Kptn choong King

35

Jemukan

350

1783

KK Jana b. Sapiee

36

Jemukan Ulu

85

320

Peng. Ahmerie b. Udin

37

Pelandok Laut

103

661

-

38

Pelandok Ulu

31

137

Peng. Bolhassan b. Hj Adeng

39

Iboi

100

522

KK Jaraee b. Drahman

40

Iboi Ulu

56

274

KK Kudus

41

Jaie

221

1239

KK Deo bin Kahar

42

Pekan Sadong Jaya

26

135

-

43

Ulu Sadong Jaya

86

304

KK Kemis bin Hj Ali

44

Sadong Jaya

224

1402

KK Sawal bin Kecut

45

Sungai BIlis

55

257

KK Mohamad b. Napiri

46

Sungai Putin

51

277

KK Sakuan bin Omar

47

Rangkang

54

256

KK Sharkawi bin Rajali

48

Tanjung Kelaso

70

407

KK Sharkawi bin Rajali

49

Rangawan

111

580

KK Mobun b. Bujang

50

Terasi

62

235

-

51

Terasi Iban

56

101

KK Kalong Ak Samat

 

52

Sungai Bundong

14

40

KK Gundol Ak Bunsing

53

Senangeh

51

257

Peng. Pawi Ak Sidi

54

Sungai Buloh

98

400

KK Sili Ak Bunsi