Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
Kemaskini Pada: 19 Dis 2018
Versi 8.1.2
 
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2018|
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec


PINDAHMILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET & SEMASA HAYAT (KELULUSAN)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGA
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
PERKAHWINAN KHAS

 

JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGA
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
LESEN PUNGUTAN AWAM

 

JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0
1
0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGA
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN LESEN PERNIAGAAN (Trade Licence)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
555 0 403 0 445 0 459 0 403 0 302 0 356 0 539 0 415 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN

 

 

PERMOHONAN PEMINDAAN DAN PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
15 0 7 0 17 0 8 0 3 0 3 0 3 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN

 

PERMOHONAN ESTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN (BNR)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
168 0 148 0 203 0 139 0 118 0 143 0 181 0 191 0 143
0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN

 

 

PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN (BNR)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
66 0 45 0 76 0 58 0 59 0 38 0 52 0 52 0 42 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
PENDAFTARAN PINDAH MILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET DAN SEMASA HAYAT
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN

 

PERMOHONAN PERMIT PEMBELIAN PELURU
JAN FEB MAC APR. MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
66
0 57
0 17
0 251
0 195
0 305
0 289 0 349 0 297 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
PENDAFTARAN PROBET
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
30
0 32
0 45
0 58
0 25
0 35
0 33 0 43 0 34 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGA
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN
PENDAFTARAN ANAK ANGKAT

 

JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP MPP TMPP
5
0 2 0 5 0 8
0 2
2 1
0 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
MPP = MENEPATI PIAGAM PELANGGA
TMPP = TIDAK MENEPATI PIAGAM PELANGGAN