PROFIL DAERAH ASAJAYA

KELUASAN/ POPULASI DAERAH ASAJAYA

Keluasan (daerah dalam pentadbiran)

Bil

Nama Daerah Kecil

Keluasan (Km2)

1

Asajaya

389.52

2

Sadong Jaya

332.48

Jumlah

722.00 km2

 

Bilangan Penduduk Berdasarkan Suku Kaum di Daerah Asajaya Bagi tahun 2010

Bil

Kumpulan Etnik

Tahun 2009

Peratus

1

Melayu

27000

82.57

2

Iban

2600

7.95

3

Cina

2600

7.95

4

Bidayuh

200

0.61

5

Melanau

100

0.31

6

Lain-lain (Bumiputera)

100

0.31

7

Lain-lain (Bukan Bumiputera)

-

-

8

Bukan Warganegara

100

0.31

JUMLAH

32800

100

*Sumber:Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak, Tahun 2008

 

Bilangan penduduk di Asajaya berdasarkan kumpulan jantina, pada tahun 2009

Jumlah Penduduk

%

Tahun 2010

Lelaki

16900

52

Perempuan

15900

48

Jumlah

32800

100

* Sumber: Jabatan Perangkaan Negeri Sarawak, Tahun 2008

Bilangan Penduduk Asajaya Berdasarkan Strata

 

 

Kawasan Kediaman

Jumlah Penduduk

2004

%

2010

%

i.

Bandar

-

-

-

-

ii.

Luar Bandar

31,436

100

32700

100

 Kepadatan Populasi

Bil

Daerah

Kepadatan Penduduk (Orang per 1KM²)

1990

2004

2010

1

Asajaya

-

44 orang

56 orang

 

 

POPULASI PENDUDUK / SENARAI KM/KK DI DAERAH ASAJAYA

BIL

NAMA KAMPUNG

BIL. PINTU

BIL. PENDUDUK

NAMA KETUA KAUM

ASAJAYA

1

Lubok Kura

15

92

KK Sabahan Bin Alis

2

Sungai Tanju

35

130

KK Sawal Anak Sidi

3

Beliong

84

387

KK Sani bin Basah

4

Beliong Sangkap

87

264

Kapitan Liu Ted Kong

5

Lubok Baie

10

30

KK Haji Morsalin bin Tahir

6

Tanjung Apong

107

588

KK Haji Morsalin bin Tahir

7

Sri Tajo

68

514

KK Hassan Bin Ambik

8

Teluk Sabang

14

84

Peng. Haji Tamel bin Mohamad

9

Tambirat

463

2978

Peng. Haji Tamel bin Mohamad

10

Sambir

288

1722

KK Masharif bin Kadir

11

Sungai Ketup, Sebandi Kawasan Cina

91

338

Kapitan Chai Kho Phat

12

Sebandi Ulu

192

918

KK Jama bt Baylai

13

Sebandi Matang

146

1100

KK Haji Bahren Bin Samat

14

Moyan Ledang

82

410

KK Pawi Anak Puti

15

Moyan Ulu

46

278

KK Haji Saili bin Drus

16

Moyan Laut

370

2456

Peng. Haji Rosli bin Ahim

17

Moyan/Serpan Kawasan Cina

107

234

Kapitan Jong Tze Ted

18

Rebak

155

998

-

19

Serpan Ulu

45

276

KK Sahari bin Abon

20

Serpan Laut

236

1375

Peng. Jet Bin Ain

21

Pekan Asajaya

77

436

Pengerusi JKKK, En. Steward

22

Asajaya Ulu

242

1219

Peng.Haji Dallan Bin Man

23

Asajaya Tengah

98

591

KK Haji Golong bin Tahir

24

Asajaya Laut

185

949

Peng. Haji Madon bin Dillah

25

Sampun Gerunggang

96

439

KK Guster Ak Lamat

26

Sampun Kelili

82

342

KK James Ak Buntre

27

Sampun Jugu

24

121

KK Likam Anak Tambi

28

Sampun Baru

27

98

KK Denis Anak Paka

29

Sampun Tebun

90

460

KK John Gawit

SADONG JAYA

30

Semera Lot

190

1100

KK Mahdi Bin Li

31

Semera Masjid

249

1355

KK Baat b. Kaderi

32

Semera Hilir

 

 

KK Haji Lachak Bin Sobeng

33

Ulu Semera

57

366

KK Mamat @ Rasid Bin Muk

34

Semera cina

86

125

Kapitan Jong Choong King

35

Jemukan

350

1783

KK Maramat Bin Abang

36

Jemukan Ulu

85

320

Peng. Hamzah Bin Wahab

37

Pelandok Laut

103

661

KK Sajali Bin Pouzi

38

Pelandok Ulu

31

137

Peng.Haji Osien Bin Long

39

Iboi

100

522

KK Haji Sabki@Sebeki Bin Haji Ebon

40

Iboi Ulu

56

274

Pengerusi JKKK, En.Kudus

41

Jaie

221

1239

KK Deo bin Kahar

42

Pekan Sadong Jaya

26

135

Kapitan Teo Thuan Theng

43

Ulu Sadong Jaya

86

304

KK Adenan Bin Abang Hassim

44

Sadong Jaya

224

1402

KK Sabang Bin Matsah

45

Sungai BIlis

55

257

KK Haji Mohamad b. Napiri

46

Sungai Putin

51

277

KK Morni Bin Jais

47

Rangkang

54

256

KK Sharkawi bin Rajali

48

Tanjung Kelaso

70

407

KK Sharkawi bin Rajali

49

Rangawan

111

580

KK Tegak Bin Matnor

50

Terasi Hulu

62

235

KK Hamzah Bin Samsawi

51

Terasi Iban

56

101

KK Kalong Ak Samat

52

Sungai Bundong

14

40

KK Sujar Anak Usop

53

Senangeh

51

257

Peng. Pawi Ak Sidi

54

Sungai Buloh

98

400

KK Sili Ak Bunsi