Fungsi Organisasi

FUNGSI DAN PERANAN

 

Bagi memastikan visi,misi dan objektif sepertimana yang telah di tetapkan tercapai,kami telah menyenaraikan fungsi dan peranan Pejabat Daerah Asajaya seperti dibawah:-

Meningkatkan Kecekapan Pentadbiran

 • Pengeluaran permit membeli peluru
 • Pengurusan dan pendaftaran JKKK
 • Mengendalikan dan menyelaraskan infrastruktor

Pengurusan Sumber Manusia

 • Merancang dan melaksanakan program latihan kakitangan
 • Pengurusan sistem ketua masyarakat dan ketua kaum

Fungsi-fungsi Perundangan

 • Pendaftaran probet
 • Pendaftaran lesen nama-nama perniagaan
 • Pendaftaran anak angkat
 • Pendaftran pindah hakmilik senapang patah
 • Pendaftaran kes mahkamah bumiputera

Pengurusan Projek Pembangunan

 • Projek jalan kampung
 • Projek gelangang Futsal
 • Projek gelangang sepak takraw
 • Projek dewan masyakat
 • Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar(BELB)
 • Projek Bekalan Air Luar Bandar(BALB)
 • Projek Masjid/surau

Penyelarasan Program-program kemiskinan

 • Pendaftaran eKasih
 • Projek Peningkatan Pendapatan(PPP)
 • Prijek Bantuan Rumah(PBR)
 • Projek Pembangunan Minda Insan(PPMI)

Pengurusan data dan maklumat

 • Profil Daerah
 • Profil Kampung
 • Profil Sosial
 • Profil Kemiskinan
 • Profil laporan Tahunan
 • Profil Laporan Suku Tahunan
 • Data projek Luar Bandar
 • Data Kualiti Operasi

Fungsi-fungsi Kewangan

 • Menyelenggara dan mengemaskini semua rekod perakaunan
 • Mengurus pembayaran semua jenis bil dan tuntutan
 • Membuat pembayaran projek-projek pembangunan
 • Menyediakan perkhidmatan  Sub Treasury
 • Menyediakan Laporan Bulan Kewangan
 • Menyediakan Belanjawan Tahunan
 • Pengurusan aset dan Inventori
 • Perolehan

Pengurusan Acara Rasmi

 • Merancang kalendar acara tahunan
 • Penyelaras program-program NGO(JKKK)
 • Program gotong-royong
 • Pesta Ambal Asajaya
 • Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah
 • Majlis Pengagihan Daging Korban Peringkat Daerah
 • Pameran Hari Bersama Pelangan
 • Program Bersama Pemimpin
 • Program Pembangunan Modal Insan