Visi & Misi


VISI

Peneraju Jentera Pentadbiran Dan Pembangunan yang Unggul

 

MISI

Untuk mencapai visi yang telah termaktub, maka kami dengan ini bertekad:

“Mengukuh kebolehpercayaan sistem penyampaian perkhidmatan dalam pentadbiran dan pembangunan”

 

Melalui:

1.  Memantapkan infra dan infrostruktur

2. Membudayakan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dalam    membangunkan Daerah.

3. Menjadi ejen penggerak perubahan ke arah melahirkan masyarakat yang inovatif, progresif dan infomatif.

4. Memperkasakan keupayaan modal insan (capacity building)

5. Meningkatkan penglibatan masyarakat